Old-fashioned sacapuntas

!
Old-fashioned # 6001

Registradora

SK0704
Old-fashioned # 6003

Fonógrafo

SK2709
Old-fashioned # 6005

Molino café

SK1007
Old-fashioned # 6006

Balanza

SK2808
Old-fashioned # 6007

Pecho del tesoro

SK1301
Old-fashioned # 6008

Lámpara

SK2026
Old-fashioned # 6009

Reloj

SK0803
Old-fashioned # 6010

Balanza

SK2804
Old-fashioned # 6011

Reloj de la pared

SK0808
Old-fashioned # 6012

Estufa

SK3428
Old-fashioned # 6013

Plancha antigua

SK1912
Old-fashioned # 6014

Viejo Lavadora

SK4204
Old-fashioned # 6015

Pozo de los deseos

SK4315
Old-fashioned # 6016

Escritorio

SK1302
Old-fashioned # 6017

Bomba agua

SK4303
Old-fashioned # 6018

Hogar (fuego)

SK3437
Old-fashioned # 6020

Caballo oscilante

SK1709
Old-fashioned # 6021

Rueca

SK3206
Old-fashioned # 6022

Afiladora

SK3706
Old-fashioned # 6023

Teléfono

SK3604
Old-fashioned # 6024

Aparador con el espejo

SK1316
Old-fashioned # 6025

Lámpara

SK2025
Old-fashioned # 6026

Lámpara de queroseno

SK2010
Old-fashioned # 6027

Silla oscilante

SK1304
Old-fashioned # 6028

Trona

SK1313
Old-fashioned # 6029

Estufa de la cocina

SK3403
Old-fashioned # 6030

El armario de cocina

SK1315
Old-fashined # 6030

El armario de cocina

SK1314
Old-fashioned # 6031

Globo terráqueo

SK1407
Old-fashioned # 6032

Torre Eifiel

SK0409
Old-fashioned # 6033

Reloj cuco

SK0813
Old-fashioned # 6034

Globo terráqueo

SK1416
Old-fashioned # 6041

Pote del café

SK1003
Old-fashioned # 8081

Coche de niño

SK1310
Old-fashioned # 8082

Fregadero

SK4201
Old-fashioned # 8083

Cuna (mueble)

SK1317
Old-fashioned # 8086

Bañera

SK4202